wrapper

Bộ phận trực thuộc

Bộ môn Công nghệ Điện tử

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ Văn phòng Bộ môn: Phòng 408 – Nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT  Điện thoại: 0280.6255043  E-mail:                   TS. Vũ Chiến Thắng           Trưởng Bộ môn     1. Nhiệm vụ. Bộ môn có…

Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật Máy tính

 BỘ MÔN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH Văn phòng Bộ môn: Phòng 408 – Nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT  Điện thoại:  E-mail:  ThS. Hồ Mậu Việt Phó Trưởng Bộ Môn 1. Nhiệm vụ.       Tham gia giảng dạy lý thuyết và thực hành các môn học cơ sở…

Bộ môn Tin học Viễn thông

BỘ MÔN TIN HỌC VIỄN THÔNG Văn phòng Bộ môn: Phòng 408 – Nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT Điện thoại: 0208.6.255.043 E-mail:  ThS. Đoàn Ngọc Phương Phó Trưởng Bộ môn 1. Nhiệm vụ. Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy lý thuyết và thực hành các môn học cơ sở…

Bộ môn Kỹ thuật Y sinh

  BỘ MÔN KỸ THUẬT Y SINH Văn phòng Bộ môn: Phòng 408 – Nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT Điện thoại: 0280.6255043 E-mail:  1. Nhiệm vụ Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy lý thuyết và thực hành các môn học cơ sở và các chuyên ngành thuộc nhóm…

Bộ môn Thực hành

Ộ MÔN THỰC HÀNH Văn phòng Bộ môn: Phòng 408 – Nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT Điện thoại: 02086.255.043 ThS. Đỗ Huy Khôi Phó Trưởng Bộ môn 1. Nhiệm vụ     Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy các môn thực hành các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Công nghệ…

Bộ môn Công nghệ Viễn thông

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG Văn phòng Bộ môn: Phòng 408 – Nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT Điện thoại: 0208.6.255.043 E-mail:   TS. Hoàng Quang Trung     Trưởng Bộ môn         1.  Nhiệm vụ      Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy lý thuyết và thực hành…