wrapper

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG

Văn phòng Bộ môn: Phòng 408 – Nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT

Điện thoại: 0208.6.255.043

E-mail:  

hqtrung

TS. Hoàng Quang Trung

    Trưởng Bộ môn      

 

1.  Nhiệm vụ

     Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy lý thuyết và thực hành các môn học cơ sở và các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và truyền thông ở các bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng và liên thông; tham gia các hoạt động nghiên cứu của Khoa học cơ bản và công nghệ trong lĩnh vực liên quan tới Công nghệ truyền thông như: Thông tin số, Thông tin quang, Thông tin di động, Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài, …. Tham gia và chủ trì các đề tài nghiên cứu, các hoạt động ứng dụng cấp Nhà nước, cấp Đại học Thái Nguyên và cấp Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông cũng như các hoạt động khoa học hợp tác quốc tế.

2. Các hướng nghiên cứu của Bộ môn:

- Kỹ thuật điều chế, mã hóa, phân kênh, ghép kênh cho các hệ thống truyền thông hữu tuyến và vô tuyến;

- Nghiên cứu xây dựng các hệ thống truyền dẫn số hiện đại, thông minh: xDSL, Intelligent Network, SDH, SONET, NGN, CDN, …

- Các kỹ thuật tối ưu hóa lưu lượng các hệ thống truyền thông;

- Xây dựng mô hình truyền thông theo các công nghệ mới như: ATM, MPLS, CDMA, OFDM, …

- Nghiên cứu thiết kế các mô hình truyền thông: MIMO, WiMAX, VINASAT, …

3. Đội ngũ cán bộ

STT Hình ảnh Họ và tên Thông tin cá nhân Lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu
1 hqtrung TS. Hoàng Quang Trung

Chức vụ: Phó Trưởng phòng đào tạo. Trưởng bộ môn CNVT

Điện thoại: 0904055956

Email: 

- Giảng dạy chính:

+ Thông tin số;

+ Kỹ thuật truyền dẫn.

- Hướng nghiên cứu:

+ Truyền thông vô tuyến thế hệ mới;

+ Các hệ thống truyền dẫn số băng rộng;

+ Mạng thông tin di động 4G, 5G.

2

ThS. Đoàn Thị Thanh Thảo

 Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn

Điện thoại: 0984984199

Email: 

- Hệ thống viễn thông: Mạng viễn thông, quy hoạch, thiết kế tối ưu mạng. Mạng thông tin quang, mạng di động...

- Truyền dẫn số: Các kỹ thuật điều chế số, khắc phục méo tín hiệu...

3

ThS. Mạc Thị Phượng

Chức vụ: Giảng viên, tổ trưởng CĐ Khoa

Điện thoại: 0916547882

Email:

- Hệ thống thông tin quang, thông tin di động, truyền dẫn số

- Thiết bị đầu cuối viễn thông

- Đo kiểm, đánh giá chất lượng mạng 

4

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

Điện thoại: 0912998396

Email: 

- Lý thuyết thông tin và mã hóa.

- Thông tin quang; Thông tin vô tuyến; Kỹ thuật anten.

- Đang NCS tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.

5

ThS. Nguyễn Thị Ngân

Chức vụ: Giảng Viên 

Điện thoại: 0923868884

Email: 

- Chuyên môn: Giảng dạy môn: Kỹ thuật truyền dẫn, Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài, Thông tin số

- Hướng nghiên cứu:

+ QoS mạng

+ Công nghệ mạng

+ Các hệ thống truyền tin

+ kỹ thuật truyền dẫn băng rộng 

6

ThS. Phạm Văn Ngọc

Chức vụ: Giảng Viên (Kiêm nhiệm: Thanh tra khảo thí Trường)

Điện thoại: 0915900226

Email: 

- Hệ thống thông tin vô tuyến (Trong lĩnh vực thông tin di động, và thông tin vệ tinh, vi ba)

- Mô phỏng Matlab về điều chế và giải điều chế tín hiệu và hệ thống truyền thông vô tuyến

- Lý thuyết thông tin và mã hóa tín hiệu.

7

ThS. Đào Thị Phượng

Chức vụ: Giảng Viên

Điện thoại: 0987 995 285

Email:

- Công nghệ điện, điện tử và truyền thông.

- Các hệ thống truyền thông, truyền dẫn số.

8

ThS. Phạm Thành Nam

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0969705000

Email: 

- Smart Internet of Things

-Cooperative Vehicular Networks

- Big Data

- Data Mining

- Hardware Security

- Đang NCS tại đại học Phùng Giáp – Đài Loan 

9

ThS. Đỗ Văn Quyền

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0949834131

Email: 

10 ThS. Hoàng Văn Thực

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 01656 216 077

Email:

- Công nghệ mạng thông tin di động: 4G, 5G. mạng nâng cao

- Công nghệ truyền thông vô tuyến.

- Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông.

.