wrapper

lesomse open

I.       PHẠM VI HỌC BỔNG

1. Tất cả các trường đại học tại việt nam

2. Ngành nghề :  education, business, stem (science,technology,engineering, and mathematics), and medicine.

3. Sinh viên năm nhất và học sinh vừa đậu đại học, nghèo, xuất sắc :

- Sinh viên/học sinh nghèo (trình bày cụ thể trong đơn xin học bổng).

- Đối với học sinh vừa đậu đại học : tổng điểm tối thiểu 24/30 (không có môn nào dưới 7) cho 3 môn xét/thi vào đại học.

-   Đối với sinh viên năm nhất : tổng điểm tối thiểu 8.0/10.  

II.      HỒ SƠ XIN HỌC BỔNG

1. Đơn xin học bổng (theo mẫu đính kèm).

2. Bài luận :

-   Trong đơn xin học bổng (phần 6 – giới thiệu về bản thân)

-   Viết bằng tiếng anh

-   Giới hạn 500 từ.

 3. Thư giới thiệu của trường (cấp 3 với học sinh vừa đậu đại học, hoặc trường đại học với sinh viên học kỳ ii năm nhất).

4. Bản sao thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa (nếu có).

5. Các nội dung xác nhận khác (nếu có).  

III.     CÁCH THỨC TUYỂN CHỌN

1. Hội đồng tuyển chọn sẽ gồm 3 người đang phụ trách học bổng sas của sunflower mission tại việt nam (sasvn) và 1-2 người đang phụ trách học bổng sas của sunflower mission tại mỹ (sasus).

2. SASVN sẽ nhận, phân loại,lọc hồ sơ, xác nhận thông tin về địa phương.

3. SASVN phỏng vấn ứng viên

4. SASVN gửi hồ sơ trúng tuyển qua sasus, sasus xét duyệt lại và gọi phỏng vấn trực tiếp ứng viên qua skype (nếu sasus thấy cần thiết).

5. Những sinh viên đang nhận học bổng khác của sunflower mission, nếu trúng tuyển le so memorial scholarship of excellence (lsmse) sẽ chỉ được nhận duy nhất học bổng lsmse.  

IV.    TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ :

1. Học tập (50/100) 

đối với học sinh vừa đậu đại học : 

- Tổng điểm tối thiểu 24/30 (không có môn nào dưới 7) cho 3 môn xét/thi đại học. 

đối với sinh viên năm nhất : 

-   Tổng điểm tối thiểu 8.0/10.  

2. Hoàn cảnh (30/100) -   hoàn cảnh khó khăn, có xác nhận của địa phương 3. bài luận (15/100) 4. hoạt động ngoại khóa(5/100)  

V.     PHƯƠNG THỨC HỌC BỔNG

1. Sinh viên sẽ được trao học bổng vào đầu mỗi học kỳ của năm học. (dự kiến tháng 9 và tháng 2 hàng năm). Có thể trực tiếp hoặc chuyển khoản.

2.  Sinh viên sẽ phải gửi bảng điểm từng học kỳ cho sasvn trong vòng 10 ngày kể từ khi bảng điểm được công bố.

3. SASVN và SASUS sẽ theo theo sát bảng điểm của sinh viên trong từng học kỳ.

4. Nếu điểm số không đáp ứng theo yêu cầu của học bổng, sinh viên sẽ bị loại ngay lập tức.

 5. Nếu hoàn cảnh kinh tế thay đổi, sinh viên cần thông báo cho sasvn trong vòng 10 ngày làm việc.  nếu không, sinh viên có thể bị cắt học bổng.

6. Một thành viên của sasvn sẽ theo sát quá trình học tập của sinh viên, giúp sinh viên nếu sinh viên cần.

7. Hạn nộp hồ sơ : 15/04 và 30/08

8. Thời gian xét duyệt : tháng 9 và tháng 6 hàng năm.

9. Mọi thông tin về sinh viên (hồ sơ bảng điểm), sasvn sẽ cập nhật và liên lạc trực tiếp với sasus.

10. SASVN sẽ làm việc trực tiếp với trường trung học và đại học tại việt nam để cung cấp thông tin học bổng và nhận hồ sơ ứng viên.

11.  Số lượng 5 -10 sinh viên cho năm học 2017-2018

12.  Hồ sơ sẽ được gửi về : email :  

                            hoặc :  Lê Bá Trọng – công ty giải pháp ayoba – 54 Trương Quốc Dung, phường 10, quận Phú Nhuận, tp.HCM.

Tải file đính kèm: