wrapper

Hiện nay bên phía SAMSUNG - SVMC đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên làm việc tại SVMC với các công việc dưới đây:

1. Kỹ sư lập trình (Software Devoloper)

2. Nhân viên phần cứng/Cơ khí (Hardware/Mechanic)

3. Nhân viên kiểm thử điện thoại di động (Mobile Testing)

4. Kỹ sư hệ thống thông tin (Information System)

5. Nhân viên kiểm thử mạng viễn thông (Network Testing)

Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2017

Thông tin chi tiết trong file đính kèm:

 

tuyển dụng SS 2017