wrapper

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ

Văn phòng Bộ môn: Phòng 408 – Nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT

 Điện thoại: 0280.6255043

 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        

        TS. Vũ Chiến Thắng    

      Trưởng Bộ môn    

1. Nhiệm vụ.

Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy lý thuyết và thực hành các môn học cơ sở và các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và truyền thông thuộc các bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng và liên thông; Bên cạnh công tác giảng dạy và nghiên cứu, Bộ môn còn thiết kế, chế tạo và ứng dụng các mạch điện tử và hệ thông nhúng.

2. Hướng nghiên cứu của bộ môn

- Thiết kế các IC số và tương tự.

- Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm ứng dụng trong ngành điện tử và truyền thông trên các vi mạch logic khả trình CPLD, FPGA, Virtex.

- Thiết kế các bộ thư viện phần cứng phục vụ cho việc thiết kế các thiết bị di động như CDMA, OFDM; các mạch mã hóa, giải mã video (MPEG4, H.264); hình ảnh (JPEG) và âm thanh (MP3).

- Nghiên cứu và phát triển phần mềm nhúng trên nền phần cứng trong hệ thống viễn thông.

- Nghiên cứu và phát triển kiến trúc mạng cảm biến không dây.

- Nghiên cứu và phát triển các hệ điều hành nhúng cho các đối tượng thông minh.

- Xây dựng và phát triển hệ thống mạng thông tin ứng dụng trong y tế.

- Thiết kế và chế tạo các sản phẩm điện tử ứng dụng trong công nghiệp và dân dụng.

 Một số các sản phẩm của hoạt động nghiên cứu khoa học bao gồm:

- Bảng quảng cáo điện tử đa sắc.

- Hệ thống chuông báo tự động.

- Hệ thống hỗ trợ an ninh phát hiện đối tượng xâm nhập.

- Nút cảm biến không dây.

 3. Đội ngũ cán bộ.

Tập thể Bộ môn Công nghệ Điện tử

STT

Hình ảnh

Họ và tên

Thông tin cá nhân

Lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu

1

TS. Vũ Chiến Thắng

Chức vụ: Trưởng Bộ môn CNĐT, Phó trưởng Khoa CNĐT-TT

Điện thoại: 0904909692

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Thiết kế và thực hiện các hệ thống đo lường, điều khiển.

- Internet of Things, Web of Things và các ứng dụng.

- Hệ thống mạng cảm biến không dây và ứng dụng. 

2 nttung Th.S. Nguyễn Thanh Tùng

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn CNĐT

Điện thoại: 0985700190

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điều khiển và Tự động hóa.

- Điều khiển logic khả trình PLC.

- Điều khiển Mờ (Fuzzy Control) mà mạng Neural.

- Công nghệ Điện tử.

- Hệ thống nhúng.

- Mạng cảm biến không dây và Internet Of Things (IOT).

3

ThS. Nguyễn Văn Thắng

Chức vụ: Giảng Viên

Điện thoại: 0923868881

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NCS nước ngoài

4

ThS. Đinh Văn Nam

Chức vụ: Giảng Viên

Điện thoại: 0943962586, 0947962586

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- On-Chip Communicat-ion Networks (NoC).

- Hardware Architecture.

- Microcontrollers and applications (Arduino)

- Đang thực tập tại phòng thí nghiệm hệ thống tích hợp thông minh SIS Lab (Laboratory of Smart Integrated System), thuộc Đại Học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội

5

ThS. Nguyễn Thùy Dung

Chức vụ: Giảng Viên, kiêm trợ lý khoa học Khoa ĐTTT

Điện thoại: 01674687212

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Lĩnh vực chuyên môn Công nghệ điện tử

- Các môn giảng dạy: Cấu kiện điện tử, Nguyên lí điện tử, Thiết kế mạch logic và analog, Kĩ thuật đo lường điện tử, Đo lường và điều khiển bằng máy tính, Thực hành Điện tử và kỹ thuật số, Điện tử công nghiệp. 

- Nghiên cứu:

+ Thiết kế và chế tạo các sản phẩm điện tử ứng dụng trong công nghiệp và dân dụng.

+Nghiên cứu, thiết kế các ứng dụng thông minh, giao tiếp không dây với KIT

+ Nghiên cứu các ứng dụng điều khiển tự động (lập trình trên PLC (LOGO, EASY, S7-200, S7-300,…) ứng dụng điều khiển các dây truyền công  nghiệp

+ Điều khiển Mờ (Fuzzy Control) và mạng Neural.

6

 

ThS. Mai Thị   Kim Anh

Chức vụ: Giảng Viên

Điện thoại: 0987765323

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Chuyên ngành học: Điều khiển tự động

- Lĩnh vực chuyên môn Công nghệ điện tử

- Các môn giảng dạy: Kỹ thuật đo lường điện tử, Thiết kế vi mạch lập trình được, Thiết kế ứng dụng với vi mạch logic khả trình, Ngôn ngữ mô tả phần cứng, Thực hành Công nghệ mạch tích hợp, Thực hành Điện tử và kỹ thuật số 

- Nghiên cứu:

+ Thiết kế, chế tạo các mạch ứng dụng phần cứng sử dụng các bộ vi điều khiển (8051, PIC, AVR, MSP430,…)

+ Nguyên cứu và thiết kế các mạch ứng dụng các vi mạch logic khả trình (FPGA)

+ Nghiên cứu các ứng dụng điều khiển tự động (lập trình trên PLC (LOGO, EASY, S7-200, S7-300,…) ứng dụng điều khiển các dây truyền công  nghiệp

+ Lập trình C, C#, VHDL

+ Nghiên cứu, thiết kế các ứng dụng thông minh, giao tiếp không dây với KIT

 

 .