wrapper

 

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ Y SINH

Văn phòng Bộ môn: Phòng 408 – Nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT

Điện thoại: 0280.6255043

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. Nhiệm vụ

Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy lý thuyết và thực hành các môn học cơ sở và các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Kỹ thuật Y sinh ở các bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng và liên thông; tham gia các hoạt động nghiên cứu của Khoa học cơ bản và công nghệ trong lĩnh vực liên quan tới ngành Kỹ thuật Y sinh như: hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh y tế, y tế từ xa, mạng bệnh viện, bệnh án số, bệnh viện số,… Bộ môn gồm 2 chuyên ngành chính đó là Chuyên ngành Điện tử Y tế và Chuyên ngành Tin học Y tế.

2. Các hướng nghiên cứu của Bộ môn:

- Kỹ thuật lưu trữ và truyền hình ảnh trong Y tế

- Nghiên cứu xây dựng các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong Y tế

- Các thiết bị Y tế như: Máy siêu âm, máy nội soi...

- Xây dựng mô hình Y tế giám sát sức khỏe và điều trị từ xa