wrapper

Thông báo

Thông báo cuộc thi “Festival tiếng Anh không chuyên các trường thuộc Đại học Thái Nguyên Năm học 2016 – 2017”

   Thực hiện kế hoạch công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016-2017; nhằm thúc đẩy phong trào thi đua nâng cao chất lượng học tiếng Anh, đặc biệt khả năng tự tin trong giao tiếp bằng tiếng Anh cho sinh viên không chuyên, BCH Hội sinh…

Thông báo cơ hội thực tập nước ngoài theo chương trình IAESTE năm 2017

Thông báo cơ hội thực tập nước ngoài theo chương trình IAESTE năm 2017 (Chi tiết về các offers thực tập trong file đính kèm)1. Thông báo về chương trình:http://iaestevietnam.org/thong-bao-ve-cac-co-hoi-thuc-tap-tai-nuoc-ngoai-qua-chuong-trinh-iaeste-dhtn-nam-2017/2. Danh sách 61 cơ hội thực tập:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z2_EpyqLaDwoZLdh4zFBzMQIvfCKbA0_s5zVXqr4Hqk/edit3. Nơi nhận/Thời hạn nhận hồ sơ: Văn phòng IAESTE Việt Nam nhận hồ sơ ứng…

Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành CNKT Điện tử & Truyền thông

   Thực hiện công văn số 1621/ĐHTN- ĐT về việc xây dựng Đề án Chương trình đào tạo chất lượng cao của Đại học Thái Nguyên, hai ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử & truyền thông và ngành Công nghệ thông tin đã được lựa chọn là hai ngành…

Thông báo thi Tiếng Anh A2 năm học 2016 -2017

Theo kế hoạch năm học 2016-2017, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 khung tham chiếu Châu Âu. Thông tin chi tiết trong file đính kèm.

Thông báo cuộc thi "Trí tuệ sinh viên ICTU lần thứ nhất năm 2016"

   Nhằm phát huy tinh thần năng động và sáng tạo, nghiên cứu khoa học của sinh viên, Nhà trường phát động cuộc thi "Trí tuệ sinh viên ICTU". Thực hiện thông báo số 98-TB/ĐHCNTT&TT ngày 25/04/2016 của trường đại học CNTT&TT về việc tổ chức cuộc thi “Trí tuệ sinh…

Thông báo học bổng thực tập ngắn hạn của Đại học Chung Cheng, Đài Loan

     Khoa Công nghệ - Đại học Quốc gia Chung Cheng, Đài Loan có thông báo học bổng chương trình thực tập ngắn hạn cho học viên cao học, sinh viên với các nội dung vắn tắt sau: 1. Tên học bổng: Học bổng thực tập ngắn hạn kỳ…

THÔNG BÁO (V/v tổ chức Hội thảo Tuyển dụng Minami Fuji 2016)

THÔNG BÁO (V/v tổ chức Hội thảo Tuyển dụng Minami Fuji 2016) Căn cứ công văn số 700/ĐHTN-HSSV của Đại học Thái Nguyên ngày 5/5/2016 về việc thông báo chương trình tuyển dụng sinh viên theo Kế hoạch hoạt động tháng 5/2016 của Văn phòng hợp tác giữa Đại học…

Kết quả cuộc thi “Nhà sáng tạo Việt Nam với Intel Galileo” và “Cuộc thi Thiết kế MCU 2015”

Trong 02 cuộc thi Quốc gia của Texas Instruments và Intel tổ chức, Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông đã đại diện trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông Thái Nguyên tham dự  02 cuộc thi uy tín này và đạt những kết quả cao,…

Thông báo về quy chế quỹ phát triển Khoa

Quy chế xây dựng quỹ phát triển Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông.