wrapper

 

       Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông là đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên. Khoa được thành lập theo Quyết định số 802/QĐ-ĐHTN, ngày11 tháng 08 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, trên cơ sở Bộ môn Điện tử Viễn thông trực thuộc Khoa CNTT – ĐHTN trước đây.

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

       Khoa thực hiện nhiệm vụ đào tạo sinh viên trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trong các lĩnh vực: Công nghệ Điện tử và Truyền thông; Công nghệ Kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật y sinh; phục vụ quá trình phát triển kinh tế và công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

       Với tinh thần lấy người học làm trung tâm, đào tạo gắn liền với thực tiễn, Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông luôn tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, đầu tư xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành, giáo trình, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Ngoài ra, Khoa Công nghệ Điện tử & Truyền thông còn có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động NCKH cho các cán bộ, giảng viên và HSSV trong Khoa nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tạo ra các sản phẩm khoa học ứng dụng vào thực tế.

 

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

 

TS. Vũ Chiến Thắng

Trưởng Khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

natuan

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Phó Trưởng Khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.