wrapper

DANH SÁCH CÁN BỘ VĂN PHÒNG KHOA

 

 

STT

Hình ảnh

Họ và tên

Thông tin cá nhân

1

 ntthang

 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Chức vụ: Trợ lý Khoa về công tác Đào tạo

Điện thoại:01699831287

Email:

2

ttdiep

ThS. Trịnh Thị Diệp

Chức vụ: Trợ lý Khoa về công tác NCKH

Điện thoại: 0986337507

Email: 

3

ntngan

ThS. Nguyễn Thị Ngân

Chức vụ: Cán bộ khảo thí Khoa

Điện thoại:0923868884

Email:

4

tdhoang

Th.s. Trần Đức Hoàng

Chức vụ: Trợ lý Khoa về công tác HSSV

 Điện thoại:0976262145

Email: 

5

vthoa

Vũ Thị Hoa

Chức vụ: Kế hoạch giảng dạy

Điện thoại:0984087718

Email: 

6

tttuyet

Trần Thị Tuyết

Chức vụ: Công tác HSSV

Điện thoại:0968284286

Email:

Last modified on Thứ hai, 06 Tháng 11 2017