wrapper

DANH SÁCH CÁN BỘ VĂN PHÒNG KHOA

STT HÌNH ẢNH

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1

ntdung

ThS. Nguyễn Thị Dung

Chức vụ: Trợ lý Khoa về công tác Đào tạo

Điện thoại:  0977805674

Email: 

2

 ntdung

ThS. Nguyễn Thùy Dung

Chức vụ: Trợ lý Khoa về công tác NCKH

Điện thoại: 01674687212

Email: 

3

 vthang

ThS. Vũ Thúy Hằng

  

Chức vụ: Cán bộ khảo thí Khoa

Điện thoại: 0967.981.514

Email:

4

 tdhoang

Th.s. Trần Đức Hoàng

Chức vụ: Trợ lý Khoa về công tác HSSV

 Điện thoại:0976262145

Email: 

5

 vthoa

Vũ Thị Hoa

  

Chức vụ: Công tác quản lý HSSV, GVCN, lưu trữ các công tác về đào tạo toàn Khoa.

Điện thoại: 0984087718

Email: 

6

tttuyet

Trần Thị Tuyết

  

Chức vụ: Công tác quản lý văn thư, văn phòng phẩm trong Khoa

Điện thoại: 0968284286

Email:

Last modified on Thứ sáu, 19 Tháng 1 2018