wrapper

Sản phẩm ứng dụng

Hệ thống các bài thực hành thí nghiệm trên dòng vi điều khiển ARM STM32

   Sau một thời gian tích cực nghiên cứu, thiết kế và thi công nhóm Giảng viên Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật máy tính đã hoàn thành hệ thống các bài thực hành lập trình trên dòng vi điều khiểm ARM của hãng STMicroelectronics.

Một số sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ tiêu biểu

Sản phẩm là một hệ thống thông minh cho phép phát hiện khuôn mặt và gửi email đến người giám sát trên một hệ nhúng. Chương trình điều khiển được triển khai trên bộ kit Cubie A10 với nền tảng Android 4.0.4 và vi xử lý ARM Cortex A8. Để…