wrapper

Đính kèm:
Files  Cỡ file
Ban dang ky DATN.doc                                 Download this file (Ban dang ky DATN.doc) 34 kB
Bang tong hop diem ren luyen (2)(1).doc     Download this file (Bang tong hop diem ren luyen (2)(1).doc) 41 kB
Download this file (Bang tong hop diem ren luyen (2).doc)Bang tong hop diem ren luyen (2).doc 41 kB
Download this file (Ban_dang_ky_Thuc tap.doc)Ban_dang_ky_Thuc tap.doc 79 kB
Download this file (Bao cao tien do tot nghiep.doc)Bao cao tien do tot nghiep.doc 36 kB
Download this file (Bien ban-phieu cham DATN Dai Hoc ( Cac bo mon)(5 phieu).doc)Bien ban-phieu cham DATN Dai Hoc ( Cac bo mon)(5 phieu).doc 75 kB
Download this file (Dang_ky_nganh_hoc cho SV Khóa X.doc)Dang_ky_nganh_hoc cho SV Khóa X.doc 38 kB
Download this file (De_cuong_Thuc tap.doc)De_cuong_Thuc tap.doc 86 kB
Download this file (Don xin bao luu.doc)Don xin bao luu.doc 33 kB
Download this file (Don xin chuyen lop.doc)Don xin chuyen lop.doc 38 kB
Download this file (don xin chuyen nganh.doc)don xin chuyen nganh.doc 30 kB
Download this file (Don xin cuu xet.doc)Don xin cuu xet.doc 32 kB
Download this file (Don xin thoi hoc va rut ho so.doc)Don xin thoi hoc va rut ho so.doc 34 kB
Download this file (don xin thuc tap lai.doc)don xin thuc tap lai.doc 30 kB
Download this file (Don xin tiep tuc theo hoc.doc)Don xin tiep tuc theo hoc.doc 24 kB
Download this file (Don xin TT lai, DA lai.doc)Don xin TT lai, DA lai.doc 38 kB
Download this file (donxinchuyentruong.doc)donxinchuyentruong.doc 28 kB
Download this file (don_xin_hoc_lai.doc)don_xin_hoc_lai.doc 35 kB
Download this file (Don_xin_lam_DATN_duoi 65.doc)Don_xin_lam_DATN_duoi 65.doc 28 kB
Download this file (Giay xac nhan vay von.doc)Giay xac nhan vay von.doc 49 kB
Download this file (Hop dong TTTN.doc)Hop dong TTTN.doc 44 kB
Download this file (Huong dan lam, viet va bao ve do an tot nghiep.doc)Huong dan lam, viet va bao ve do an tot nghiep.doc 138 kB
Download this file (Huong dan lam,viet va bao ve do an tot nghiep (new).doc)Huong dan lam,viet va bao ve do an tot nghiep (new).doc 126 kB
Download this file (Huong dan tinh diem ren luyen.doc)Huong dan tinh diem ren luyen.doc 50 kB
Download this file (Huong dan viet luan van ĐATN.doc)Huong dan viet luan van ĐATN.doc 125 kB
Download this file (mau giay xac nhan sv.doc)mau giay xac nhan sv.doc 33 kB
Download this file (Mau TTTN_01_Danh sach co so thuc tap.xls)Mau TTTN_01_Danh sach co so thuc tap.xls 34 kB
Download this file (Mau TTTN_02_De cuong chi tiet.docx)Mau TTTN_02_De cuong chi tiet.docx 33 kB
Download this file (Mau TTTN_03_Danh sach phan cong GVHD.xls)Mau TTTN_03_Danh sach phan cong GVHD.xls 37 kB
Download this file (Mau TTTN_04_Giay tiep nhan SV.doc)Mau TTTN_04_Giay tiep nhan SV.doc 34 kB
Download this file (Mau TTTN_05_Phieu danh gia TTTN.doc)Mau TTTN_05_Phieu danh gia TTTN.doc 34 kB
Download this file (Mau TTTN_06_Hoi dong bao cao TTTN.xls)Mau TTTN_06_Hoi dong bao cao TTTN.xls 35 kB
Download this file (Mau TTTN_07_Bao cao ket qua TTTN.doc)Mau TTTN_07_Bao cao ket qua TTTN.doc 30 kB
Download this file (ND 49 CUA CP-2010 VE THAY DOI HP 14-5-2010.doc)ND 49 CUA CP-2010 VE THAY DOI HP 14-5-2010.doc 107 kB
Download this file (PHÁP LỆNH nguoi co cong voi cach mang.doc)PHÁP LỆNH nguoi co cong voi cach mang.doc 83 kB
Download this file (Phieu danh gia ket qua ren luyen.doc)Phieu danh gia ket qua ren luyen.doc 54 kB
Download this file (THONG TU 29.doc)THONG TU 29.doc 153 kB
Download this file (ĐƠN DỀ NGHỊ CẤP TIỀN HỖ TRỢ HP-2011.doc)ĐƠN DỀ NGHỊ CẤP TIỀN HỖ TRỢ HP-2011.doc 35 kB
Download this file (ĐƠN TTCS lại.doc)ĐƠN TTCS lại.doc 33 kB
Download this file (ĐƠN XIN THI LẠI  NGHIỆP TÔT.doc)ĐƠN XIN THI LẠI NGHIỆP TÔT.doc 24 kB

 

 

{googledocs}http://ect.ictu.edu.vn/attachments/article/76/1.doc{/googledocs}

Last modified on Thứ tư, 28 Tháng 10 2015
Tải file đính kèm: