wrapper

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Văn phòng Bộ môn: Phòng 408 – Nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT

Điện thoại: 0208.6.255.043

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

1.  Nhiệm vụ

     Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy lý thuyết và thực hành các môn học cơ sở và các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và truyền thông ở các bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng và liên thông; tham gia các hoạt động nghiên cứu của Khoa học cơ bản và công nghệ trong lĩnh vực liên quan tới Công nghệ truyền thông như: Thông tin số, Thông tin quang, Thông tin di động, Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài, …. Tham gia và chủ trì các đề tài nghiên cứu, các hoạt động ứng dụng cấp Nhà nước, cấp Đại học Thái Nguyên và cấp Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông cũng như các hoạt động khoa học hợp tác quốc tế.

2. Các hướng nghiên cứu của Bộ môn:

- Kỹ thuật điều chế, mã hóa, phân kênh, ghép kênh cho các hệ thống truyền thông hữu tuyến và vô tuyến;

- Nghiên cứu xây dựng các hệ thống truyền dẫn số hiện đại, thông minh: xDSL, Intelligent Network, SDH, SONET, NGN, CDN, …

- Các kỹ thuật tối ưu hóa lưu lượng các hệ thống truyền thông;

- Xây dựng mô hình truyền thông theo các công nghệ mới như: ATM, MPLS, CDMA, OFDM, …

- Nghiên cứu thiết kế các mô hình truyền thông: MIMO, WiMAX, VINASAT, …