wrapper

 BỘ MÔN ĐIỆN TỬ MÁY TÍNH

Văn phòng Bộ môn: Phòng 408 – Nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT

 Điện thoại:

 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1. Nhiệm vụ.

      Tham gia giảng dạy lý thuyết và thực hành các môn học cơ sở và các chuyên ngành thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ kỹ thuật Điện tử Viễn thông ở các bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng và liên thông; Tham gia các hoạt động nghiên cứu của Khoa học cơ bản và công nghệ trong lĩnh vực liên quan tới Điện tử và Kỹ thuật máy tính; Ngoài ra còn tham gia và chủ trì các đề tài nghiên cứu, các hoạt động ứng dụng cấp Nhà nước, cấp Đại học Thái Nguyên và cấp Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông cũng như các hoạt động khoa học hợp tác quốc tế.

2. Các hướng nghiên cứu của bộ môn

+ Xử lý các sự cố máy tính, mạng máy tính, hệ thống truyền số liệu; Tư vấn về bảo trì hệ thống, giải pháp kỹ thuật và công nghệ;

+ Thiết kế các vi xử lý và các hệ vi xử lý;

+ Thiết kế mạch điện tử, mạch điện tử dùng vi xử lý hoặc vi điều khiển;

+ Lập trình các hệ thống nhúng, các hệ thống dùng vi điều khiển, PLC, PLD;

+ Xây dựng, lựa chọn giải pháp cho các hệ thống điều khiển thông qua máy tính, hệ thống nhúng;

+ Tích hợp, cải tiến hệ thống điều khiển bằng máy tính và chuyển giao công nghệ;

+ Tiếp cận và nắm bắt các công nghệ mới trên nền tảng các môn học lý thuyết và thực hành từ nhà trường.