wrapper

BỘ MÔN TIN HỌC VIỄN THÔNG

Văn phòng Bộ môn: Phòng 408 – Nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT

Điện thoại: 0208.6.255.043

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Đoàn Ngọc Phương

Phó Trưởng Bộ môn

1. Nhiệm vụ.

Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy lý thuyết và thực hành các môn học cơ sở và các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và truyền thông ở các bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng và liên thông; tham gia các hoạt động nghiên cứu của Khoa học cơ bản và công nghệ trong lĩnh vực liên quan tới Tin học viễn thông như: Kỹ thuật lập trình điều khiển trên thiết bị di động, Xử lý tín hiệu hình ảnh và tiếng nói, Kỹ thuật lập trinh truyền thông, ….

2. Các hướng nghiên cứu của bộ môn

- Các giải pháp nâng cao hiệu năng mạng

- Điều khiển tránh tắc nghẽn mạng

- Bảo đảm chất lượng dịch vụ mạng

- Các giải pháp quản trị, bảo đảm an toàn, bảo mật

- Mô hình giao thức mạng thế hệ mới, mạng không dây, mạng ngang hàng, mạng tính toán lưới, mạng xã hội, đặc biệt giao thức IPv6 ...

- Nghiên cứu tích hợp hệ thống triển khai các dịch vụ mạng mới như Hội nghị từ xa qua Internet, thoại IP (VoIP), 3D Internet, …

- Xử lý tín hiệu tiếng nói, hình ảnh trong truyền truyền thông

3. Đội ngũ cán bộ.

Tập thể Bộ môn Tin học Viễn Thông:

STT

Hình ảnh

Họ và tên

Thông tin cá nhân

 Lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu

1

ThS. Đoàn Ngọc Phương

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn,

P.Giám đốc TT NC & ƯD CN Di động (kiêm nhiệm)

Điện thoại: 0979479940

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Chức vụ: Giảng Viên

Điện thoại: 01699831287

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Tìm hiểu các công nghệ mạng máy tính và mạng viễn thông như công nghệ WIMAX, WIFI, MPLS,… Các mạng ADHOC, MANET,…

- Sử dụng phần mềm mô phỏng mạng như Packet tracer, NS2 để đánh giá và mô phỏng mạng,…

3

ThS. Trần Thị Xuân

Chức vụ: Giảng Viên

Điện thoại: 01215250806

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NCS nước ngoài 

4

Th.S. Nguyễn Thị Chinh

Chức vụ: Giảng Viên

Điện thoại: 0988984282

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Kỹ thuật truyền hình

- Mạng và truyền số liệu

- Thiết bị di động

- Kiểm thử phần mềm trên thiết bị di động 

5

Th.S. Vũ Thúy Hằng

Chức vụ: Giảng viên, Cán bộ khảo thí Khoa 

Điện thoại: 0967.981.514

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Xử lý tín hiệu số
- Nghiên cứu phần mềm Matlab ứng dụng trong điện tử viễn thông
- Kỹ thuật truyền hình

6

KS. Nguyễn Ngọc Dương

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 01656112621

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Sử dụng phần mềm mô phỏng mạng như Packet tracer, Omnet để đánh giá và mô phỏng mạng.

- Nghiên cứu, phát triển các giao thức trong mạng cảm biến không dây: định tuyến, định vị...

- Đang học cao học

7

Th.S. Phạm Xuân Kiên

Chức vụ: Giảng viên, Bí thi chi đoàn giáo viên Khoa

Điện thoại: 0976.044.868

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Chuyên ngành kỹ thuật phần mềm

-Sử dụng phần mềm android studio, eclipse.. để phát triển ứng dụng di động.

-Định hướng: tìm hiểu về công nghệ thực tại ảo

 .