wrapper

Ộ MÔN THỰC HÀNH

Văn phòng Bộ môn: Phòng 408 – Nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT

Điện thoại: 02086.255.043

ThS. Đỗ Huy Khôi

Phó Trưởng Bộ môn

1. Nhiệm vụ

    Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy các môn thực hành các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và truyền thông ở các bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng và liên thông;….

2. Các hướng nghiên cứu của bộ môn

- Các ứng dụng mạch vi điện tử

- Các module thực hành trong mạng viễn thông

- Các dự án ứng dụng tin học, điện tử - viễn thông

3. Đội ngũ cán bộ.

STT Hình ảnh Họ và tên Thông tin cá nhân Lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu
1

 

ThS. Đỗ Huy Khôi

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn

Điện thoại: 0927.876.678

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Hệ thống truyền thông với các vấn đề như: điều chế, mã hóa, …

- Xử lý tín hiệu tiếng nói, hình ảnh trong truyền thông.

- Nghiên cứu một số hệ thống truyền dẫn số hiện đại: SONET, NGN, CDN, …

- Các kỹ thuật tối ưu hóa lưu lượng các hệ thống viễn thông;

- Mô phỏng, đánh giá chất lượng các hệ thống thông tin số

2

 nvcuong

ThS. Nguyễn Văn Cường

Chức vụ: Giảng Viên

Điện thoại: 0975560065

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Nghiên cứu và phát triển kiến trúc mạng cảm biến không dây.

- Nghiên cứu và phát triển các hệ điều hành nhúng cho các đối tượng thông minh.

- Nghiên cứu và phát triển ứng dụng công nghệ truyền thông M2M .

- Nghiên cứu và phát triền kiến trúc nền tảng IoT.

- Thiết kế và chế tạo các sản phẩm điện tử ứng dụng trong công nghiệp và dân dụng.

- Đang học Cao học tại Trường đại học Bách Khoa Hà Nội

3

ThS. Đinh Quý Long

Chức vụ: Giảng viên.

Điện thoại: 0973.039.940

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Lập trình trên (S7 200, S7 300, LOGO, EASY...) ứng dụng điều khiển các dây truyền công nghiệp

- Hệ mờ (Fuzzy Control) và mạng Neural, điều khiển PID, PID Fuzzy, Matlab Simulink: Ứng dụng điều khiển cho các loại động cơ, các hệ thống….

- Khai thác các ứng dụng của công nghệ FPGA, CPLD; Thiết kế ứng dụng trên phần mềm Xillinx, Quatus..

- Xây dựng ứng dụng các hệ thống đo lường, giám sát, điều khiển (nhà thông minh, báo động xâm nhập, quang báo...) trên nền tảng FPGA, Virtex..

- Thiết kế các IC số và tương tự, thiết kế nhũng lõi vi điều khiển trên nền tảng công nghệ FPGA.
4

Th.S. Nguyễn Thị Phương Thanh

Chức vụ: Giảng viên thực hành.

Điện thoại: 0983.977.530

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Thiết kế hệ thống ứng dụng họ vi điều khiển 8051, Pic, Arduino, ARM...

- Thiết kế hệ thống trên Chíp ARM tích hợp trên KIT STM32

- Thiết kế, mô phỏng hệ thống sử dụng Vi xử lý, vi điều khiển.

- Lập trình C, lập trình ứng dụng cho hệ điều hành WindowPhone, lập trình Android.

- Lập trình ghép nối giao diện điều khiển giữa mạch điện tử với máy tính hoặc với điện thoại.
5

Th.S. Nguyễn Văn Thao

Chức vụ: Giảng viên thực hành.

Điện thoại: 0979.294.855

Email: nThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Xây dựng chương trình điều khiển sản phẩm ứng dụng sử dụng ngôn ngữ lập trình LabVIEW.

Xây dựng chương trình mô phỏng điều khiển hệ thống ứng dụng sử dụng ngôn ngữ lập trình LabVIEW.

- Thiết kế, xây dựng và triển khai những hệ thống trên nền tảng hệ điều hành Android, Window Phone... Ghép nối với những nền tảng phần cứng của các dòng vi điều khiển 8051, PIC, AVR, MSP430....

- Mô phỏng, thiết kế, xây dựng những hệ thống cảm biến, đo lường tự động trong lĩnh vực Điện tử ứng dụng, Điều khiển tự động...

- Ứng dụng các phần mềm thiết kế chuyên dụng trong lĩnh vực Điện tử truyền thông.

- Đang học cao học ngành Kỹ thuật Y sinh tại ĐH Bách Khoa Hà Nội
6

ThS. Đỗ Xuân Quân

Chức vụ: Kỹ thuật viên

Điện thoại: 0983.353.181

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu trong lĩnh vực Điện tử Viễn thông gồm:

- Mạng Internet, LAN, WAN, truyền hình cáp, truyền hình internet, mạng WiFi, WiMAX, truyền hình số.

- Mạng thông tin di động: Quy hoạch, tối ưu hóa, mô phỏng đánh giá, cấu trúc truyền dẫn.

- Các kỹ thuật điều chế, Kỹ thuật mạng, Đánh giá chất lượng mạng, Các giao thức truyền thông mới trong viễn thông...

- Nghiên cứu, đánh giá mô phỏng hệ thống với phần mềm Matlab, NS2...

- Nghiên cứu các giải pháp quy hoạch và thiết kế hệ thống thông tin di động, Giải pháp cho mạng 3G, 4G

- Nghiên cứu một số kỹ thuật trong hệ thống thông tin vệ tinh, thông tin di động.

- Đang học cao học ngành Điện tử Viễn thông tại ĐH Bách Khoa Hà Nội
7

ThS. Trần Xuân Tùng

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại: 0963.888.610

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Hệ thống viễn thông, mạng máy tính - Các thiết bị điên tử y sinh, tin học y sinh.
8  

KS. Đặng Tuấn Nam

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại: 01695.348.596

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Hệ thống tự động hóa xí nghiệp, nhà máy - Thiết kế vi điều khiển, vi mạch lập trình được…
9  

KS. Nghiêm Xuân Đông

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại: 0974.036.118

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Hệ thống viễn thông, mạng máy tính.- Thiết kế mạch điện dân dụng, xí nghiệp...

 

10 ntthao Th.S Nguyễn Thị Thảo

Chức vụ: Giảng viên thực hành

Điện thoại: 0971.828.075

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
+ Mạng máy tính
+ Mạng không dây
+ IoT, IoV
11   KS Nguyễn Huy Anh Chức vụ: Giảng viên thực hành  - Đang học thạc sĩ nước ngoài