wrapper

Giới thiệu

Bộ môn Điện tử Viễn thông

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG Văn phòng Bộ môn: Phòng 408 – Nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT Điện thoại: 0208.6.255.043 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      1.  Nhiệm vụ      Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy lý thuyết và thực hành các môn học cơ sở và các chuyên ngành thuộc…

Bộ môn Công nghệ Điện tử

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ Văn phòng Bộ môn: Phòng 408 – Nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT  Điện thoại: 0280.6255043  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                  TS. Vũ Chiến Thắng           Trưởng Bộ môn     1. Nhiệm vụ. Bộ môn có…

Bộ môn Điện tử Máy tính

 BỘ MÔN ĐIỆN TỬ MÁY TÍNH Văn phòng Bộ môn: Phòng 408 – Nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT  Điện thoại:  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   1. Nhiệm vụ.       Tham gia giảng dạy lý thuyết và thực hành các môn học cơ sở và các chuyên ngành thuộc ngành Công nghệ kỹ…

Bộ môn Tin học Viễn thông

BỘ MÔN TIN HỌC VIỄN THÔNG Văn phòng Bộ môn: Phòng 408 – Nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT Điện thoại: 0208.6.255.043 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ThS. Đoàn Ngọc Phương Phó Trưởng Bộ môn 1. Nhiệm vụ. Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy lý thuyết và thực hành các môn học cơ sở…

Bộ môn Điện tử Y sinh

  BỘ MÔN ĐIỆN TỬ Y SINH Văn phòng Bộ môn: Phòng 408 – Nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT Điện thoại: 0280.6255043 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1. Nhiệm vụ Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy lý thuyết và thực hành các môn học cơ sở và các chuyên ngành thuộc nhóm…

Bộ môn Thực hành

Ộ MÔN THỰC HÀNH Văn phòng Bộ môn: Phòng 408 – Nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT Điện thoại: 02086.255.043 ThS. Đỗ Huy Khôi Phó Trưởng Bộ môn 1. Nhiệm vụ     Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy các môn thực hành các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Công nghệ…

Giới thiệu Khoa CNĐT & TT

Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông là đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên. Khoa được thành lập theo Quyết định số 802/QĐ-ĐHTN, ngày11 tháng 08 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái…

Hội đồng khoa học

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO CỦA KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VÀ TRUYỀN THÔNG STT Hình ảnh Thành viên hội đồng Chức vụ Chức năng 1 TS. Vũ Chiến Thắng Trưởng khoa Chủ tịch hội đồng 2 Ths. Nguyễn Thị Dung Trợ lý đào tạo khoa…