wrapper

Các ngành đào tạo

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

Giới thiệu chung     Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Viễn thông bao gồm 2 lĩnh vực chính là lĩnh vực Điện tử và lĩnh vực Viễn thông. Lĩnh vực Điện tử sử dụng các công nghệ tiên tiến để tạo ra các thiết bị điện tử trong…

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Máy tính

Giới thiệu chung    Ngành Công nghệ Kỹ thuật máy tính là ngành học có sự kết hợp kiến thức của cả hai lĩnh vực Điện tử – Truyền thông và Công nghệ thông tin. Các kỹ sư theo học ngành này được đào tạo chuyên sâu về một trong…

Ngành Kỹ thuật Y sinh

Giới thiệu chung Kỹ thuật y sinh là một ngành lấy kỹ thuật làm phương tiện, sinh học là cơ chế, còn y học là mục đích. Nghĩa là dùng các thiết bị kỹ thuật hiện đại như máy chụp cắt lớp điện toán, máy cộng hưởng từ, máy siêu…