wrapper

      Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của chi bộ khoa Công nghệ Điện tử & Truyền thông và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, 2 đồng chí giảng viên Đoàn Ngọc Phương và sinh viên Bảo Nguyễn Minh Đức đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam sáng 15/09/2015.

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục. Kết nạp Đảng viên mới với sự tham gia của đồng chí TS. Phùng Trung Nghĩa - Bí thư Chi bộ Khoa CNĐT&TT, trưởng Khoa CNĐT&TT, đồng chí Th.s Nguyễn Anh Tuấn - Phó bí thư Chi bộ, cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ. Quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên mới, đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt các đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.

 

phương

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư chi bộ trao Quyết định cho đảng viên mới Đoàn Ngọc Phương 

 

đưc 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư chi bộ trao Quyết định cho đảng viên mới Bảo Nguyễn Minh Đức

 

  Sau khi nhận quyết định từ Phó Bí thư Chi bộ, các đồng chí Đảng viên mới đã đứng trước lá cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.