wrapper

1. ĐỀ TÀI CẤP BỘ

Thời gian thực hiện

Mã số đề tài

Tên đề tài

Người thực hiện

Người tham gia

Năm 2007

B2007-TN07-02

Nghiên cứu và xây dựng thử nghiệm hệ thống nhận dạng ảnh mặt người phục vụ công tác điều tra và nhận dạng đối tượng

 

Đỗ Huy Khôi

Phùng Trung Nghĩa

B2007-TN07-03

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng người nói và xây dựng thử nghiệm hệ thốngnhận dạng người nói hạn chế

 

Phùng Trung Nghĩa

Phạm Văn Ngọc

Năm 2008

B2008-TN07-01

Nâng cao hiệu quả nhận dạng tiếng nói tiếng Việt liên tục trong môi trường có nhiễu

ThS. Phùng Trung Nghĩa

Đoàn Thị Thanh Thảo

Nguyễn Anh Tuấn

Năm 2010

B2010-TN07-01

Nghiên cứu phát triển kiến trúc mạng ngang hàng (P2P - Peer to peer) ứng dụng trong phát triển dịch vụ viễn thông thế hệ mới

 

Ngô Thị Vinh

Đoàn Ngọc Phương

Phạm Quốc Thịnh

Trần Tuấn Việt

Nguyễn Thị Thu Hằng

Năm 2011

B2011-TN05-01

Nghiên cứu phát triển và đánh giá hiệu năng một số giao thức định tuyến cho mạng MANET

 

Phùng Trung Nghĩa

Nguyễn Tuấn Anh (TK)

 

2. ĐỀ TÀI NCKH CẤP ĐẠI HỌC

Thời gian thực hiện

Mã số đề tài

Tên đề tài

Người thực hiện

Người tham gia

2011-2012

ĐH2011-08-05

Nghiên cứu và phát triển kiến trúc mạng cảm biến không dây

NCS. Vũ Chiến Thắng

Vũ Thành Vinh

Ngô Thị Vinh

Phạm Quốc Thịnh

Nguyễn Thị Thu Hằng

         

 

 

3. ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ

 

Thời gian thực hiện

Mã số đề tài

Tên đề tài

Người thực hiện

Năm 2008

T2008-TN07-04

Xây dựng mạch nạp cho chip VXL 8051 phục vụ giảng dạy môn học Vi xử lý và Hợp ngữ

Nguyễn Văn Thắng

T2008-TN07-05

Xây dựng chương trình mô phỏng các bài thực tập Viễn thông cơ sở

Đỗ Huy Khôi

T2008-TN07-10

Tìm hiểu ngôn ngữ VHDL và ứng dụng vào đào tạo trong chuyên ngành ĐTVT

Vũ Chiến Thắng

T2008-TN07-11

Xây dựng chương trình mô phỏng chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS phục vụ giảng dạy môn học Kỹ thuật chuyển mạch

Đỗ Văn Quyền

T2008-TN07-12

Nghiên cứu kỹ thuật chuyển giao trong mạng thông tin di động CDMA 2000 phục vụ giảng dạy môn học Thông tin di động

Phạm Văn Ngọc

T2008-TN07-13

Phương pháp Monte Carlo trong việc đánh giá chất lượng của hệ thống thông tin vô tuyến, áp dụng vào giảng dạy môn học Thông tin số

Hoàng Quang Trung

T2008-TN07-14

Nghiên cứu ứng dụng của hệ thống anten thông minh trong thông tin di động ở Việt nam, áp dụng vào giảng dạy môn học Kỹ thuật Anten

Nguyễn Anh Tuấn

Năm 2009

T2009-08-02B

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học lập trình chuyên dụng trong ĐTVT theo hướng tích cực hóa nhận thức người học.

Vũ Thành Vinh

T2009-08-03B

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Kỹ thuật Xung - số theo hướng tích cực hóa nhận thức người học.

Đoàn Thị Thanh Thảo

T2009-08-08B

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Thực hành xưởng theo hướng tích cực hóa nhận thức người học.

Nguyễn Thị Ngân

T2009-08-09B

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học thông tin di động theo hướng tích cực hóa nhận thức người học.

Phạm Văn Ngọc

T2009-08-11B

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Thực hành điện tử và Kỹ thuật xung số (1)  theo hướng tích cực hóa nhận thức người học.

Nguyễn Anh Tuấn

T2009-08-15B

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Thông tin số theo hướng tích cực hóa nhận thức người học.

Hoàng Quang Trung

T2009-08-27

Xây dựng hệ thống phát hiện chuyển động ứng dụng công nghệ mạng cảm biến không dây

Phạm Quốc Thịnh

T2009-08-28

Xây dựng mô hình thực tế phục vụ sinh viên thực hành thí nghiệm

Nguyễn Văn Thắng

Năm 2010

T2010-08-07

Xây dựng bài giảng điện tử môn Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng theo hướng tích cực hóa nhận thức người học

Phạm Quốc Thịnh

T2010-08-08

Xây dựng bài giảng điện tử môn Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài theo hướng tích cực hóa nhận thức người học

Đỗ Văn Quyền

T2010-08-09

Xây dựng bài giảng điện tử môn Kỹ thuật lập trình Unix theo hướng tích cực hóa nhận thức người học

Ngô Thị Vinh

T2010-08-10

Xây dựng bài giảng điện tử môn Thông tin vệ tinh theo hướng tích cực hóa nhận thức người học

Phạm Văn Ngọc

T2010-08-16

Xây dựng bài giảng điện tử môn Kỹ thuật truyền dẫn theo hướng tích cực hóa nhận thức người học

Hoàng Quang Trung

T2010-08-17

Xây dựng bài giảng điện tử môn Xử lý tín hiệu số I theo hướng tích cực hóa nhận thức người học

Đỗ Huy Khôi

T2010-08-39

Nghiên cứu hệ thống mã nguồn mở moodle và ứng dụng xây dựng chương trình thi trắc nghiệm qua Internet

Nguyễn Thị Thu Hằng

T2010-08-40

Nghiên cứu hiệu quả phương pháp giải mã LDPC và ứng dụng

Trần Trung Dũng

T2010-08-37

Xây dựng bài giảng điện tử môn Cấu kiện điện tử theo hướng tích cực hóa nhận thức người học

Vũ Thành Vinh

Năm 2011

T2011-08-06

Các vấn đề cần giải quyết để xây dựng Mạng cảm biến không dây sử dụng cho việc giám sát sức khỏe con người

Nguyễn Thị Thu Hằng

T2011-08-07

Một số đánh giá hiệu năng lớp vật lý WCDMA

Phạm Văn Ngọc

T2011-08-08

Tìm hiểu về tập lệnh AT và khả năng ứng dụng trong điều khiển từ xa qua tin nhắn SMS

Ngô Thị Vinh

T2011-08-09

Xây dựng bộ điều khiển, giám sát hệ thống chiếu sáng qua công nghệ truyền thông GSM/GPRS

Phạm Quốc Thịnh

T2011-08-10

Nghiên cứu bộ san bằng phi tuyến ứng dụng mạng nơron để khắc phục méo phi tuyến trong thông tin vệ tinh

Đoàn Thị Thanh Thảo

T2011-08-31

Xây dựng bài giảng điện tử môn Mạng và truyền số liệu theo hướng tích cực hóa nhận thức người học

Đỗ Văn Quyền

T2011-08-32

Xây dựng bài giảng điện tử môn học Viba số cho chuyên ngành Điện tử-Viễn thông theo hướng tích cực hóa nhận thức người học

Hoàng Quang Trung

T2011-08-33

Xây dựng bài giảng điện tử môn Kỹ thuật đo lường điện tử theo hướng tích cực hoá nhận thức người học

Nguyễn Thị Ngân

T2011-08-34

Xây dựng bài giảng điện tử môn Cấu trúc máy tính theo hướng tích cực hóa nhận thức người học

Trần Tuấn Việt

T2011-08-35

Xây dựng bài giảng điện tử môn Phân tích mạch điện theo hướng tích cực hóa nhận thức người học

Vũ Chiến Thắng

 

 .

Last modified on Thứ tư, 15 Tháng 7 2015