wrapper

   Sau một thời gian tích cực nghiên cứu, thiết kế và thi công nhóm Giảng viên Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật máy tính đã hoàn thành hệ thống các bài thực hành lập trình trên dòng vi điều khiểm ARM của hãng STMicroelectronics.

   Hệ thống các bài thực hành được sử dụng để giảng dạy cho sinh viên ngành Kỹ thuật máy tính chuyên ngành Hệ thống nhúng nhằm trang bị cho sinh viên  kiến thức về thiết kế và lập trình với dòng vi điều khiển cấp cao ARM được sử dụng rộng rãi nhất trên thị trường thế giới ngày nay.

   ARM STM32 là một trong những dòng vi điều khiển tiên tiến nhất hiện nay có độ bền rất cao và ổn định được sử dụng phổ biến trong các hệ thống nhúng, đặc biệt ở khu vực châu Âu và châu Mỹ.

armstm32

Hình ảnh nhóm nghiên cứu đang thiết kế và lập trình trên STM32

   Hệ thống các bài thực hành được thiết kế trên 4 bảng lớn chứa tất cả các tính năng và các chuẩn truyền thông công nghiệp mà bất kỳ hệ thống nhúng nào cũng sử dụng một trong số chúng như: GPIO, Ngắt, Timer, PWM, UARRT, SPI, I2C, Bluetooth, Ethernet và hệ điều hành thời gian thực.

Bảng 1 gồm các bài thực hành lập trình giao tiếp qua các chân vào/ra chung (GPIO) của STM32, lập trình ngắt ngoài minh hoạ bài toán đếm sản phẩm và lập trình đọc dữ liệu từ thẻ nhớ (hoặc USB) gắn trên vi điều khiển để play các file nhạc MP3 ra một loa được gắn với cổng Audio của kit STM32.

bảng01

Bảng 1 gồm các bài thực hành lập trình giao tiếp qua các chân vào/ra chung (GPIO) của STM32

 

Bảng 2 gồm hệ thống các bài thực hành lập trình giao tiếp với ADC để hiển thị nhiệt độ môi trường, thực hành tạo xung PWM sử dụng Timer, thực hành lập trình Timer với tính năm so khớp và đếm sự kiện và thực hành lập trình GPIO trên dòng kit Nucleo của STM32.

bảng2

Bảng2: Hệ thống các bài thực hành lập trình giao tiếp với ADC

 

   Bảng 3 gồm các bài thực hành lập trình với các chuẩn truyền thông thông dụng như lập trình Bluetooth truyền dữ liệu giữa STM32 với điện thoại Android, lập trình với chuẩn RS232 sử dụng USART truyền dữ liệu giữa máy tính với kit STM32, lập trình truyền thông qua chuẩn I2C truyền dữ liệu giữa 2 vi điều khiển với nhau. Hệ thống này còn cho phép thực hành điều khiển các bóng điện và động cơ DC dựa trên sự trao đổi dữ liệu trong quá trình truyền thông.

bang3

Bảng 3: Các bài thực hành lập trình với các chuẩn truyền thông thông dụng như lập trình Bluetooth truyền dữ liệu giữa STM32 với điện thoại Android

 

   Bảng 4 gồm các bài thực hành với 2 chuẩn truyền thông dụng với vi điều khiển là SPI để truyền dữ liệu giữa 2 chíp xử lý và chuẩn Ethernet để truyền dữ liệu giữa máy tính với vi điều khiển. Đặc biệt hệ thống giúp sinh viên thực hành với hệ điều hành nhúng thời gian thực được sử dụng rất phổ biến trong các hệ nhúng ngày nay là FreeRTOS.

bảng4

Bảng 4: Các bài thực hành với 2 chuẩn truyền thông dụng với vi điều khiển

 

Last modified on Thứ tư, 01 Tháng 6 2016