wrapper

    Phóng sự về phong trào nghiên cứu khoa học rất tích cực của sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Truyền thông, Kỹ thuật Y sinh, Công nghệ kỹ thuật máy tính tại Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông. Cũng như các thành tích, phần thưởng rất đáng khen ngợi của các sinh viên tại các cuộc thi lớn, uy tín trên toàn quốc được phát trên kênh TN1 đài truyền hình Thái Nguyên ngày 20/07/2015.

 

ptnghiencuukh