wrapper

Thông báo

Thông báo học bổng thực tập ngắn hạn của Đại học Chung Cheng, Đài Loan

     Khoa Công nghệ - Đại học Quốc gia Chung Cheng, Đài Loan có thông báo học bổng chương trình thực tập ngắn hạn cho học viên cao học, sinh viên với các nội dung vắn tắt sau: 1. Tên học bổng: Học bổng thực tập ngắn hạn kỳ…

THÔNG BÁO (V/v tổ chức Hội thảo Tuyển dụng Minami Fuji 2016)

THÔNG BÁO (V/v tổ chức Hội thảo Tuyển dụng Minami Fuji 2016) Căn cứ công văn số 700/ĐHTN-HSSV của Đại học Thái Nguyên ngày 5/5/2016 về việc thông báo chương trình tuyển dụng sinh viên theo Kế hoạch hoạt động tháng 5/2016 của Văn phòng hợp tác giữa Đại học…

Kết quả cuộc thi “Nhà sáng tạo Việt Nam với Intel Galileo” và “Cuộc thi Thiết kế MCU 2015”

Trong 02 cuộc thi Quốc gia của Texas Instruments và Intel tổ chức, Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông đã đại diện trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông Thái Nguyên tham dự  02 cuộc thi uy tín này và đạt những kết quả cao,…

Thông báo về quy chế quỹ phát triển Khoa

Quy chế xây dựng quỹ phát triển Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông.