wrapper

   Nhằm phát huy tinh thần năng động và sáng tạo, nghiên cứu khoa học của sinh viên, Nhà trường phát động cuộc thi "Trí tuệ sinh viên ICTU".

Thực hiện thông báo số 98-TB/ĐHCNTT&TT ngày 25/04/2016 của trường đại học CNTT&TT về việc tổ chức cuộc thi “Trí tuệ sinh viên ICTU lần thứ nhất năm 2016”; Thông qua cuộc thi nhăm phát huy tinh thần năng động, khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của sinh viên trong nhà trường, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện năng lực sáng tạo, xây dựng ước mơ của các em trở thành hiện thực. Đồng thời bồi dưỡng giáo dục truyền thống nhà trường, lý tưởng, đạo đức, lối sống, giúp sinh viên hoàn thiện nhân cách, biết nuôi dưỡng ước mơ, phát huy những giá trị tốt đẹp của nhà trường.

Nội dung chi tiết cuộc thi trong file đính kèm:

Tải file đính kèm: