wrapper

     Khoa Công nghệ - Đại học Quốc gia Chung Cheng, Đài Loan có thông báo học bổng chương trình thực tập ngắn hạn cho học viên cao học, sinh viên với các nội dung vắn tắt sau:
1. Tên học bổng: Học bổng thực tập ngắn hạn kỳ học hè 2016
2. Đơn vị cấp học bổng: Trường ĐH Công nghệ - Đại học Quốc gia Chung Cheng,Đài Loan
3. Đối tượng cấp học bổng: học viên cao học, sinh viên từ năm thứ 3
4. Thời gian:  27/6/2016 - 27/8/2016
5. Hạn nộp hồ sơ: 02/5/2016
6. Kết quả ứng viên trúng tuyển học bổng được công bố vào: 10/5/2016

7. Quyền lợi học bổng gồm: 24,000 Đài tệ chi trả cho tiền vé máy bay, sinh hoạt phí, nhà ở trong ký túc xá, tiền học phí, đi lại tại Đài Loan(chi tiết xem file đính kèm)

Tải file đính kèm: