wrapper

Ngày càng có nhiều sản phẩm xuất phát từ ý tưởng của các cán bộ, giảng viên trẻ và sinh viên Khoa Công nghệ Điện tử - Truyền thông được thử nghiệm và dần được ứng dụng vào thực tế. Điều này một lần nữa khẳng định mục tiêu đào tạo theo định hướng ứng dụng của nhà Khoa với tôn chỉ “thành công của người học là thước đo chất lượng của Khoa CNĐT-TT”.

"Hệ thống tự động cảnh báo giám sát, cảnh báo và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe từ xa" của nhóm cán bộ giảng viên và sinh viên ngành Kỹ thuật Y sinh, Khoa Công nghệ Điện tử Truyền thông đã biến những kiến thức dạy và học trên lớp thành những sản phẩm thiết thực, sản phẩm nhận được những đánh giá rất cao từ các chuyên gia trong ngành. Nhứng sản phẩm có tính thực tiễn này đã và đang hỗ trợ rất hiệu quả cho việc nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân tại các cơ sở y tế.