wrapper

Tin tức - Hoạt động

Một số sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ tiêu biểu

Sản phẩm là một hệ thống thông minh cho phép phát hiện khuôn mặt và gửi email đến người giám sát trên một hệ nhúng. Chương trình điều khiển được triển khai trên bộ kit Cubie A10 với nền tảng Android 4.0.4 và vi xử lý ARM Cortex A8. Để…

Thông báo về quy chế quỹ phát triển Khoa

Quy chế xây dựng quỹ phát triển Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông.

Hệ thống các bài thực hành thí nghiệm trên dòng vi điều khiển ARM STM32

   Sau một thời gian tích cực nghiên cứu, thiết kế và thi công nhóm Giảng viên Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật máy tính đã hoàn thành hệ thống các bài thực hành lập trình trên dòng vi điều khiểm ARM của hãng STMicroelectronics.

Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành CNKT Điện tử & Truyền thông

   Thực hiện công văn số 1621/ĐHTN- ĐT của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông đã triển khai Chương trình đào tạo chất lượng cao các ngành thuộc Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông (gồm 03 ngành Công nghệ…

Kết quả cuộc thi “Nhà sáng tạo Việt Nam với Intel Galileo” và “Cuộc thi Thiết kế MCU 2015”

Trong 02 cuộc thi Quốc gia của Texas Instruments và Intel tổ chức, Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông đã đại diện trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông Thái Nguyên tham dự  02 cuộc thi uy tín này và đạt những kết quả cao,…

Thông báo cuộc thi "Trí tuệ sinh viên ICTU lần thứ nhất năm 2016"

   Nhằm phát huy tinh thần năng động và sáng tạo, nghiên cứu khoa học của sinh viên, Nhà trường phát động cuộc thi "Trí tuệ sinh viên ICTU". Thực hiện thông báo số 98-TB/ĐHCNTT&TT ngày 25/04/2016 của trường đại học CNTT&TT về việc tổ chức cuộc thi “Trí tuệ sinh…

Thông báo học bổng thực tập ngắn hạn của Đại học Chung Cheng, Đài Loan

     Khoa Công nghệ - Đại học Quốc gia Chung Cheng, Đài Loan có thông báo học bổng chương trình thực tập ngắn hạn cho học viên cao học, sinh viên với các nội dung vắn tắt sau: 1. Tên học bổng: Học bổng thực tập ngắn hạn kỳ…