wrapper

Công đoàn Khoa công nghệ điện tử và Truyền thông là công đoàn bộ phận thuộc công đoàn Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Kể từ khi được thành lập (Theo quyết định số 43/QD-CĐ ngày 08 tháng 10 năm 2011 của Công đoàn Trường), Công đoàn Khoa Công nghệ điện tử và Truyền thông liên tục phát huy truyền thống, đạo lí của dân tộc: “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”... Tham gia hiệu quả các cuộc vận động, ủng hộ, quyên góp và hưởng ứng các phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực đúng với chủ trương của Công đoàn cấp trên.

Công đoàn Khoa Công nghệ điện tử và Truyền thông phối hợp với chính quyền, đoàn thanh niên thường xuyên tổ chức các hoạt động phong trào cho CBVC trong đơn vị, tham gia, hưởng ứng và đạt thành tích cao trong các hoạt động văn nghệ, TDTT toàn trường; Luôn quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi của CBVC trong đơn vị.

Ban chấp hành Công đoàn lâm thời Khoa Công nghệ điện tử và Truyền thông khóa V

1). Đoàn Thị Thanh Thảo – Chủ tịch công đoàn Khoa.

2). Nguyễn Thành Trung – Phó chủ tịch công đoàn Khoa.

Phụ trách tổ công đoàn bộ môn:

1). Nguyễn Thành Trung – Bộ môn CN KTMT

2). Ngô Thị Vinh – Bộ môn Tin học viễn thông

3). Đinh Quý Long – Bộ môn Công nghệ điện tử

4). Mạc Thị Phượng – Bộ môn Công nghệ truyền thông.

Last modified on Thứ tư, 16 Tháng 9 2015