wrapper

Ngay từ những ngày đầu thành lập Khoa Công nghệ thông tin (nay là Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông), Khoa Công Nghệ Điện tử và truyền thông đã là một trong những ngành học đầu tiên được đào tạo tại giảng đường của trường Đại học CNTT & TT.

Với mục tiêu đào tạo kỹ sư Điện tử - Viễn thông có phẩm chất chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức nghề nghiệp.Nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên môn về điện tử dân dụng, điện tử công nghiệp, điện tử viễn thông, có năng lực tự học và nghiên cứu về chuyên ngành.Có khả năng thiết kế, cài đặt, giám định, khai thác, bảo trì các thiết bị điện tử, hệ thống viễn thông (mạng, điện thoại, phát thanh, truyền hình ...). Sinh viên  Điện tử viễn thông luôn luôn là những sinh viên đi đầu trong thành tích học tập tốt cũng như trong công tác hoạt động.

Cùng với sự lớn mạnh từng giờ, từng ngày trong công tác dạy và học của thầy và trò trong Khoa, phong trào Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trong ngành đã có những bước phát triển mới, xứng tầm ở từng giai đoạn và thật sự là một niềm tự hào đối với sinh viên Điện tử viễn thông.

Liên chi Đoàn Khoa Công nghệ điện tử & truyền thông ra đời từ năm 2011 Trưởng thành từ Liên Chi Đoàn, trong những ngày đầu mới thành lập, với rất nhiều khó khăn và trở ngại như thiếu thốn về cơ sở vật chất, về nhân lực, về nguồn tài chính, những khó khăn do chưa có kinh nghiệm hoạt động đoàn thể ở cấp đại học… nhưng với bản lĩnh của sinh viên Điện tử, Liên chi Đoàn Khoa Công nghệ điện tử & truyền thông đã như con thuyền vượt muôn trùng sóng dữ để phát triển trở thành một Đoàn Khoa mạnh như ngày hôm nay..

Hoạt động Đoàn của Khoa rất phong phú và đa dạng, không chỉ đơn thuần ở một lĩnh vực là văn hóa - tư tưởng mà trải rộng ra nhiều mảng: hỗ trợ sinh viên học tập - NCKH, hoạt động cộng đồng, công tác chăm lo đời sống tinh thần cho sinh viên ngành…Ngoài những giờ học căng thẳng trên giảng đường, sinh viên liên chi Đoàn các lớp trong khoa thường xuyên tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của trường.

Một số thành tích của liên chi đoàn Khoa Công nghệ Điện Tử & Truyền thông đã đạt được:

+ Giải khuyến khích cuộc thi Aerobic Trường Đại học CNTT & TT 2011.

Ngoài các hoạt động của trường, liên chi Đoàn thường xuyên tổ chức các cuộc thi cho sinh viên như bóng đá, cầu lông, văn nghệ. Nhằm tăng tinh thần đoàn kết cho các sinh viên trong khoa.

Chức năng:

- Đoàn kết, vận động, tập hợp Đoàn viên - Thanh niên; giáo dục đạo đức, chính trị, bản lĩnh cách mạng vững vàng có ý chí vươn lên trong học tập và rèn luyện; nâng cao năng lực học tập, rèn luyện thể dục thể thao …

- Tạo môi trường cho Đoàn viên Thanh niên cống hiến và trưởng thành, chung sức cùng cộng đồng góp phần cùng nhà trường thực hiện thành công sự nghiệp giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho các Tỉnh góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

-  Tham gia xây dựng phát triển Đảng, phát triển Liên chi đoàn Khoa Công nghệ Điện tử & Truyền thông ngày càng vững mạnh.   

Nhiệm vụ:

-   Đoàn Khoa triển khai và thực hiện tốt công tác giáo dục với một số nội dung: Giáo dục lý tưởng; giáo dục truyền thống; giáo dục Pháp luật, giáo dục nhân cách, đạo đức lối sống, giáo dục thể chất, giáo dục thẩm mỹ và kỹ năng sống cho Đoàn viên.

-  Hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh và nâng cao.

-  Đẩy mạnh phong trào Thanh niên tình nguyện, công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa…. phát huy vai trò xung kích tình nguyện trong Thanh niên, thực hiện nhiệm vụ phát triển Trường

- Đẩy mạnh Phong trào thanh niên Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ Quốc; đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp. Thanh niên lập nghiệp và Tuổi trẻ giữ nước.Chủ động trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Công tác tổ chức – xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận tập hợp Thanh niên, Đoàn viên tham gia xây dựng Đảng, phải được quan tâm và đầu tư.

Ban chấp hành Liên chi đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2014

    STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Phạm Văn Ngọc Bí thư 0915900226
2 Nguyễn Thị Chinh Phó bí thư 0988984282
3 Bùi Quy Anh Ủy viên BCH 0936669599
4 Đặng Thành Luân Ủy viên BCH 01655983046
5 Nguyễn Kim Anh Ủy viên BCH 01692848643

 Ban chấp hành Liên chi đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2016

    STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1  Nguyễn Thế Dũng Bí thư 0915458789
2  Nguyễn Thị Chinh Phó bí thư 0988984282
3  Nguyễn Ngọc Tú Ủy viên BCH
4  Đinh Quý Long Ủy viên BCH 0973039940
5  Nguyễn Kim Anh Ủy viên BCH 01692848643
6  Hà Thị Làn  Ủy viên BCH  01644330879
7  Chu Thị Lan Hương Ủy viên BCH  01677275594

Last modified on Thứ tư, 16 Tháng 9 2015